Trajnost v Mavida Group

Trajnost v Mavida Group

Trajnost je v zadnjih letih postala vse bolj pomembna tema v Mavida Skupini, saj se družba vse bolj zaveda vpliva naših vsakodnevnih dejanj na okolje. Zdravstvena panoga pri tem ni nobena izjema.

Eden naših ključnih poudarkov je bila energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije. Kako lahko zmanjšamo naš ogljični odtis in povečamo trajnostnost?

V podjetju Mavida izvajamo vrsto ukrepov, med drugim fotovoltaične sisteme, hidroelektrarne, kompostiranje, uporabo lokalno pridelane hrane, bio-ribogojništvo in infrastrukturo za električna vozila. Ta prizadevanja ne le zmanjšujejo naše okoljske vplive, ampak tudi dokazujejo našo zavezanost kakovostni oskrbi, ki je družbeno odgovorna in trajnostna.

Grüne Energien Icon

Zelena energija

Zelena energija

Vsak naš dom za starejše ima fotovoltaični sistem, ki nam omogoča avtonomno oskrbo z električno energijo. 70% proizvedene električne energije porabimo sami, preostalih 30% pa oddajamo v omrežje. Trenutno sodelujemo s start-up podjetji pri razvoju ustrezne shrambe za presežno energijo. Naš cilj je, da postanemo v naših domovih za starejše popolnoma samooskrbni.

V našem trenutnem gradbenem projektu na Štajerskem je načrtovano, da bo celotna fasada opremljena s fotovoltaičnimi moduli.

Poleg tega pridobivamo električno energijo iz hidroelektrarn. Pri našem trenutnem projektu uporabljamo inovativno tehnologijo, ki je v primerjavi s tradicionalnim pridobivanjem hidroelektrične energije učinkovitejša pri delovanju z rečno vodo in proizvaja veliko večje količine električne energije.

Grüne Energien Icon

Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo

Trenutno delamo na dodatnem projektu za kompostiranje odpadkov iz naših domov za starejše. Kompostirane gospodinjske odpadke predelamo v humus in nato uporabimo v naših objektih.

Recycle Icon
Recycle Icon
Environment Icon

Varovanje okolja

Varovanje okolja

Že nekaj časa nazaj smo za ogrevanje naših objektov opustili uporabo plina in olja in se namesto tega preusmerili na lesne sekance. Lesne sekance za naše ustanove proizvajamo sami z odkupom lesa in predelavo. Večina naših dobav gre v naše lastne ustanove.

Pri oskrbi naših stanovalcev in stanovalk uporabljamo lokalno pridelane in sezonske izdelke, da zmanjšamo transportne poti. Poleg tega imamo bio-ribogojnico z lastnim vodnim virom.

Environment Icon

Upravljanje z
ogljikom

Upravljanje z
ogljikom

Poleg tega spodbujamo okolju prijazno mobilnost naših zaposlenih z zagotavljanjem električnih vozil, vzpostavitvijo polnilnic za električna vozila in zagotavljanjem parkirnih mest za kolesa.

Carbon Management Icon
Carbon Management Icon
Lightbulb Icon

Energijska učinkovitost

Energijska učinkovitost

V naših domovih za starejše že uporabljamo LED osvetlitev in pametno gradbeno tehnologijo za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Lightbulb Icon