JR SE OVE 2021- MFE DSO Prebold

 

Podjetje Curatum Housing d.o.o., gradnja, nakup in upravljanje domov za starejše občane, d.o.o., Zgornji Brnik 130H, 4210 Brnik – Aerodrom uspešno zaključuje izgradnjo Sončne elektrarna »MFE DSO Prebold« na strehi objekta DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Prebold, lokacija: Na zelenici 20, 3312 Prebold. Sončna elektrarna je moči 164,00 kW.

 

Cilji projekta so:

  • Energetska samozadostnost in neodvisnosti, tj. zmanjševanja rabe energije, varovanje okolja in uvajanje oz. povečanja obnovljivih virov energije.
  • Vgradnja maksimalnega števila solarnih panelov za dosego maksimalne proizvodnje električne energije in s tem občutno zmanjšati stroške nakupa električne energije.
  • Inštalirati sončne panele moči 164,00 kW.
  • Predvideno proizvesti 179,08 kWh električne energije na letni ravni.
  • Predvideno zmanjšati izpuste CO2 za 87,75 ton na leto.

 

Skupna vrednost projekta znaša 196.773,00 EUR brez DDV. Vrednost upravičenih stroškov znaša 196.373,00 EUR brez DDV. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša glede na višino investicije je 32.800,00 EUR. Vrednost lastnega vložka vezanega na Javni razpis je ocenjena na 163.973,00 EUR.

 

Operacijo gradnje proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije sofinancirata Republika Slovenij in Evropska unija iz Kohezijskega sklada; oznaka: JR SE OVE 2021 v okviru operacije OP EKP 2014-2020.

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.